23 Mayıs 2014 Cuma

''Selfie''nin Türkçe Karşılığı Bulundu!

   Kendi kendinin fotoğrafını çekmek anlamına gelen ''Selfie'' kelimesinin karşılığını, TDK (Türk Dil Kurumu) ''Özçekim'' olarak kabul etti.

Bir aydır yapılan çalışmalar sonucu Facebook, mail, telefon yoluyla önerilen isimlerin sayısı öncelikle 5'e indirildi. Bunlar; ''özçekim'', ''kendiçekim'', ''görçek'', ''kendinçek'' ve ''bakçek'' sözcükleriydi. Bu sözcüklerden ''özçekim'' kelimesi ''Selfie'' kelimesinin karşılığı oldu.

                                                                          alıntıdır.


                                                                       alıntıdır.

   Bu sözcüklerin dışında, "Sosyapoz", "Başyapıt", "Bengil", "Beyani", "Cepimge", "Çekendi", "Çekerol", "Çekinti", "Çeklaçek", "Çektirim", "Çeksun", "Eday", "Ferdi", "Görsel Salım", "Seyfi" ve "Kendirme" gibi sözcükler de öneriler arasında yer alıyordu.

  Hepinize bol bol özçekimler :)